Avaa päävalikko

Hikipedia β

Niilo Paasivirta

Wiki-deathstar.png
Tosikoille ja heille, joita aihe lähemmin kiinnostaa, on Wikipediassa artikkeli Niilo Väinö Ilmari af Hällström.


Stop hand.png Niilo Paasivirta on julistettu idiootiksi Yhdistyneiden kansakuntien
Ole oma itsesi, ja se riittää” -julistuksen liian kirjaimellisen noudattamisen vuoksi.

Niilo Väinö Ilmari Paasivirta, alunperin af Hällström (3. syyskuuta 1956[1]1992, 1994- ) on Jumalan lähettiläs Suomessa, ja siksi hänestä pitäisikin tehdä maamme ylin hallitsija. Paasivirta on tiettävästi maailman ainoa ihminen, jonka mielipiteet ovat oikeita, mistä seuraa johtopäätös, että hänen mielipiteensä ovat tieteellisesti todistettuja faktoja, eli Oikeita Mielipiteitä. Paasivirta jakaa noita kansanohjenuoria Internetin ulkopuolella sijaitsevalla sivustollaan.

Paasivirtaa syytettiin kerran Saatanan pilkkaamisesta ja hänet tuomittiin siitä kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Paasivirta kuitenkin pakeni ja perusti oman terroristi vapaataistelijajärjestönsä, Inkvisiittorit, jonka jäseniä kutsutaan niiloisteiksi. Paasivirta onkin kehittänyt täysin uuden aatteen, joka on itse totuus: niiloismin.

Niilo Paasivirta sai viime vuonna Nobelin palkinnon, sillä hänen suuri työnsä terrorismin ja kristinuskon edistämiseksi on ollut valtavaa. Niilo tulee myös olemaan ehdolla seuraavissa presidentinvaaleissa.

Kaikkea tätä täydellisyyttä varjostaa silti yksi ongelma, joka saattaa koitua seuraavissa vaaleissa tappioksi; nimittäin kansan totaalinen luetun ymmärtämisen puuttuminen. Mikäli tappio tulee, on Suomi yhä Yhdysvaltojen lisäksi ainoa maa, jolla on lukutaidoton presidentti.

Kriittiset näkökulmat

Kriitikot ovat toisinaan kiistäneet Paasivirran olevan Jumalan lähettiläs. Heidän mukaansa asialle ei ole olemassa todisteita. Kritiikkiä on kuitenkin yleisesti ottaen pidetty puutteellisena. Todisteeksi Paasivirran jumalalliseen alkuperään on esitetty useita täyttyneitä ennustuksia, jopa sellaisia joihin Paasivirta ei itse olisi mitenkään voinut vaikuttaa. Esimerkiksi Paasivirran syntymäpäivä on sama kuin presidentti Urho Kaleva Kekkosella, ja hänen syntymävuotensa on sama jona Kekkonen valittiin presidentiksi. Sattuman mahdollisuutta tämän yhteneväisyyden kanssa on pidetty varsin pienenä.

Kriitikot ovat myös väittäneet, että Paasivirrassa täyttyneitä ennustuksia ei todellisuudessa ole koskaan ollut olemassakaan. He eivät kuitenkaan ole kyenneet esittämään väitteelleen minkäänlaisia todisteita. Kritiikki onkin tavallisesti tyrmätty huomauttamalla, että vaikka ennustuksia ei ole löydetty, se ei vielä tarkoita ettei niitä olisi olemassa. Esimerkiksi Raamatussa mainittujen Sargonin ja Belsassarin olemassaolo kiistettiin kunnes heistä löydettiin arkeologisia todisteita. Koska Niilo Paasivirrassa on todella täyttynyt useita profetioita ja profetioiden olemassaolo on mahdollista, pidetään myös profetioiden olemassaoloa näiden premissien välttämättömänä seurauksena.

Paasivirtaa on arvosteltu myös hänen presidenttipyrkimystensä yhteydessä. Koska Paasivirta lupaa kampanjassaan esimerkiksi tulonsiirtoja miltei kaikille mahdollisille ryhmille ja niiden edustajille, häntä on syytetty katteettomista lupauksista. Syytökset perustuvat siihen olettamukseen, että rahaa ei voi tehdä tyhjästä. Tähän on vastattu, että tarkoitus ei ole tehdä uutta rahaa, vaan jakaa olemassa olevia rahoja. Kriitikot ovat edelleen väittäneet tämän olevan mahdotonta. Kritiikki on kuitenkin laajalti todettu virheelliseksi, sillä myös Jumalan taannoinen Lähi-idän lähettiläs Jeesus Nasaretilainen pystyi ruokkimaan tuhansia ihmisiä viidellä leivällä ja kolmella kalalla.

Aiheesta muualla

Lähteet