Mikael Agricola

Thumb.png
 Tämä on lupaava sivu.

Mikael Agricola (n. 1510 - 1557) oli se Aboan Piispa ia Somen uscon-puhdistaia, ioca Somen kiria-kielen Isäx on mainitu. Hän kirioti ia käänti ensimeiset Somen-kieliset paynetut kiriat.

Juode nyt wanha ia noori, joilla ombi Sydhen toori.

Elämä ia Vra

Se Warhais-vra

Agricola syntyi Pernaiasa talonpoicais-perhesen. Hän cäwipi sen Wyborgin latina-coulun, iosa sai nimecsen "Agricola", ioca tarcotat "maan-vilieliä". Agricola päätyi Turun Piispan lähi-pirihin ia tehtäuäx saipi Ruozin Walta-cunan Cuningalta Gustavus Wasalta Lutherilaisen udhistuxen läpi-viemisen ylize coco seb Somen maan. Agricola saipi 1530-lwla lähetyxen Saxin-maale Wittenbergin Universitaxeen sen coco lutherilaisen, se on protestantisen opin oppiaxen Doctor Lutheruxen ia Philippus Melanchtonin iohdola. Henest tvli coco sen pyhen Jumal-opin magisteri, ia hen palat Someen Herran wuona 1539, mise henet Tvrun Cathedrali-coulun rehtorix nomineerattiin.

Se Kirialis-vra

Coco se uscon-pwhdisuxen tärcein teco oli quin saipi rahwas coco sen Pyhen Biblian, se on: caiki ne ennostuxet, prophetat, caici neliä Euangeliumia itze omal cieleläns lucewa. Sixi oli ne caici Somen kielexi cänetäwät. Agricolan hvomatawimat teoxet Somexi owat: Abckiria, Se Wsi Testamenti, Se Corcea-Iänite, Ne Agwstus Ancan Lysticät Seicalut ia Se Erotinen Cuwa-kiria.

  Hici-sitateisa ombi yxi cokoelma Mikael Agricola -lainauxia.

Agricola ei ensimäisenä ollut yritämäsä somexi tehdä kirialiswta, waan mwtamat oli io ennen hent coitanet usconnollisia Christin-opillisia texteiä Somexi keentät, mut menestyxens oli surciampi. Agricola haci Somelle kiriotus-tapaa Rwotzista, Saxasta ia Latinasta. Hen yritti someen articelin-käytön istwtaa ia mvöhemin cäytöst poistuneit bockstavein käytät, quin c, w, ia x. Agricola ei tainnut oicein-ciriotwxes horiumaton olla, waan vsein cäytti mvotoia ia kiriotus-tapoja, iotca oli risti-ridasa cescinään. Sixi ombi waickia nycy-ihmisen henen textistän tolcua saada.

Agricola halus coco sen Pyhen Raamatun ia ne caici Pyhet Ciriat somexi cääntät, waan Ruotzin pasca-aiwo cuningas Gustavus Wasa ei hälle ene raha sihen rupemahan antat ia nin iäi se wain hawexi.

Se Myheis-wra ia Cuolo

Tiesitkö, että...
...Agricolan teoxista yxi, nimeltens Se Pyhen Catarinan Nuoruden Irstat Synnein-Pidhot Painokuwain Cera oli se ensimeinen kiria Somesa, ioca ioutu ennakollis-senswrin cynsihin?

Agricola piti Twrun Piispan-vircaa halwsaan qunnes se wanha pasca-lörzy Cuninghas Gustawus hänet Ryssän-maale rawhan-newotuxiin läheti. Palw-matcala Agricola sai pahan syylän iohon cuoli Wyborgissa Huchti-cwn IX peiuene Herran wuona 1557. Henen wimeisixi sanoixen jäiwet:

”Pasca Reisu, wan twlipahan tehdyxi.”


Catzo lisäxi

ONKO SIWISTYXESÄSI AUKKO?
Temen siwn wizi perustwpi sihen, että se on iulci-kirioitettu käsitelemänsä hencilön, se on: aihen tywlilä huwitus-tawoitteiden cera. Ios et taida taiwta tätä siwa, iohtu se caiceti siitä, että olet yxi siwistymätön barbari, ioca ei mistän mitän tiedä. Echkä paranisi sinun enembi Wikipedian siwia lucea.
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.