Avaa päävalikko

Hikipedia β

Älykäs opintosuunnittelu

Tää on sivu, niitä on Kalle Nallen talos paljo enemmän, se on siis todistetusti parempi.

Luennonvalintateorian kannattajien mukaan monien silppuinen opintopolku viittaa siihen että HOPS on teetätetty Korkeasaaressa.

Älykäs opintosuunnittelu on teoria, jonka mukaan opiskelijoiden tutkinnot ovat niin kompleksisia, että ne voisivat syntyä vain älykkään opintosuunnitelman avulla. Tälle vastakohtainen ajattelu edustaa ns. luennonvalintateoriaa, jonka mukaan opiskelijat lähinnä valitsevat kursseja, jotka mahtuvat heidän lukujärjestykseensä ja päätyvät kursseille, jotka eivät sellaisenaan tue yksinkertaista opintopolkua, täysin satunnaisesti, ajopuuteorian mukaisesti.

Älykkään opintosuunnittelun ytimessä on huomio siitä, että monien opiskelijoiden opintosuunnitelmat ovat monimutkaisia. Niille tyypillistä ovat omituiset sivuainekokonaisuudet. Huomiotaherättävää on myös se, että hyvin usein jos opintosuunnitelmasta jäisi yksikin kurssi pois, ei opiskelija saavuttaisi maisterin tai muun tarkasteltavan tutkinnon vaatimaa suorituspistemäärää. Toisin sanoen osat ovat kompleksisia, mutta jos yhdenkin niistä poistaa, kokonaisuus menettää funktionaalisuutensa.

Tieteen mukaan älykäs opintosuunnittelu on näennäistiedettä, joka yrittää tehdä itsestään tieteellistä tunkemalla itseään yliopistojen ja korkeakoulujen byrokratiaan. Vaikuttaakin siltä, että yliopistojen lukujärjestykset ovat rakentuneet tavalla, jotka pakottavat opiskelijoita yksinkertaisen opintopolun valitsemisen ja sillä jouhevasti etenemisen sijaan elämään peruuntuvien kurssien ja muuttuvien aikataulujen maailmassa, joka muovaa heidän opintorakenteistaan älykkään opintosuunnittelun teorian kannattajien ennustaman kaltaiseksi.